EŠTĚ SVAĎBA NEBYLA, NEBYLA....

 použito z FB: Foto Zatloukal

"Eště svaďba nebyla, nebyla,
ale by sa zhodila, zhodila. 
Aj, tá svaďba mosí byt, mosí byt.
A já na ňu mosím jít, mosím jít!"

     Aj my sme šly na svaďbu. Pozvala nás Bára, naša nejmladší a nejnovější Ženuška. Chtěly sme novomanželú překvatpit, tak sme sa v sobotu 16. května zešly v 11 hodin na Farním centru, rozezpívaly sa a šly sme do kostela nahlédnút na svatební obřad. Po skončení mše sme udělaly venku před vchodem půlkolečko a jak vyšel ženich s nevěstú z kostela, tož sme jim supustily najprv Mariánskú "Kde v údolí", potom svatební "Stalo sa Mařence" a další "Už ten ptáček vyletěl" "Čí je to svaďbička" a "Eště svaďba nebyla".
     Novomanželom Nedůchalovým sme povinšovaly to najlepší do společného života, dostaly sme štamprlu na zahřátí a rozešly sme sa dom. 
CO SA DĚJE NOVÉHO

     Nezešly sme sa už od března. Kvůli Koronaviru to nebylo možné, vláda nám to tak nařídila. Teprv včéra sa konala první "roušková" zkúška ve foyeru Spolkového domu. Rády sme sa po dlúhej době viděly. Bylo si co vykládat a prodebatovat. 
     
     Zjistily sme, keré vystoupení a folklorní akce sa zrušily. Většinú všecky. Zpívání s Beranem, Koláčkové zpívání, Festival v Miloticích. Zpvání pod Náklem je zatím přesunuté na jiný termín, tož snáď sa aj to nebude rušit! 
     
     Ale jedna událost nás donutila si veselo zazpívat. Naša úplně nejmladší a nejnovější členka Barbara sa bude v sobotu vdávat. Pozvala nás, abysme překvapily svatebčanú, tak doufáme, že jí uděláme radost. Tady je oznámení.
KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK 2019


     Po roce zasej zpíváme na Koledování u jesliček v našem kostele. Společně s děckama z Rozmarýnku a Zpěváčkú, také s CM Malenú koledujeme narozenému Ježiškovi. 

     Scházáme sa už o dvoch hodinách, aby nám paní Mařenka Rybová uvázala všeckým veké turecké šátky "na babuše" po zimňu. 
     Letos zpíváme  6 koled: "Daj Pán Bůh večer veselý", "Stála Panenka Maria", "Z nebe jest vyšel Archanděl Páně", "Kyrie" , "Čas radosti, veselosti" a "Ježíš sa narodil". Sme oproti loňskému roku skoro všecky, takže sa nám dobře zpívá.
     Na fotky sa možete podívat tady:https://photos.app.goo.gl/tUJPxaoDDKE9WEDz6


NAROZENINY - JAN HOLEČEK     Scházáme sa před čtvrtú hodinú na Spolkovém domě. Nekeré už sme oblečené v kroji (spíš v takovej odlehčenej kabaretní variantě), nekeré sa teprú do teho chystáme. Skováváme si pod kanafasky lodičky - ty budú na hlavě a za pás speciální hůlky - budeme mažoretky!
     Zatím, co sa chystáme, chlapé z mužského sboru už Jendovi zpívajú dúle na sále. Za chvílu už ideme aj my. Nasupujeme do půlkruhu a zpíváme tři pěsničky o Janíčkovi, Jankovi, Janovi..... A potom už odhazujeme vrchní červené kanafasky, nasazujeme na hlavy lodičky a v košelkách a rubáčkoch pochodujeme jak mažoretky. Enom ty húlky v rukách tak moc nevrtíme, aby nám náhodú nelétaly po celém sále.  Tady je aj video:

Jenda dostává originální dárek: 

Poseděly sme, pozpívaly, dobře sa najedly a napily, pobesedovaly a zatančily si a probraly nekeré důležité věci s ostatníma přítomnýma. Byla to moc pěkná oslava.

    
 

ADVENT - SOBŮLKY

    Dostaly sme pozvání ze Sobůlek, že máme dojít zazpívat na rozsvícení vánočního stromu. Připravujeme adventní písničky, abysme důstojně zahájily první adventní nedělu a naladily sa na tajemnú dobu očekávání Vánoc.
     A už je tady - neděla 1. 12. Scházáme sa před třetí hodinú u Spolkového domu. Probíhá tam zrovna adventní jarmark, tak sa rozezpíváme před šatnú. Máme aj novú Ženušku, Ditu Markovou, kerá posílila druhý hlas a už s nama zpívala aj na koště klobásek. Jede nás 12, takže sme skoro v plnej sestavje, což je super, protože je zima, děvčata sú nachlazené, řádí všelijaké nemoci. Zuzka a Laďka proto vytahujú léčivú zázvorovú medecínu na krk.

Potom nasedáme do hasičského mirkobusu a hurá do Sobůlek!  Přes zarosené okna (asi moc dýcháme, jak zpíváme po cestě) pozorujeme cestu a poznáváme, kady právě jedeme. Před čtvrtú hodinú sme v Sobůlkách. Ideme sa ohřít do místní kaple, kde už sa rozezpívávajú místní Galánečky ze Sobůlek. Dostáváme punč a ohříváme sa zevnitř. Ale začínajú zábst nohy. Venku přituhuje a stmívá sa. Ve štyry hodiny začíná program, dostáváme sa na řadu. Zpívá sa nám dobře.


Program vrcholí, už sa rozsvěcuje stromeček u kapličky a ti, co vystupovali sa přesunujú do místní hospody. Dotáváme výbornú slivovicu z karlátek, na večeřu guláš a pití, co kdo si přeje. Starajú sa o nás veice dobře. Chvílu posedíme, pozpíváme, Jana zve všeckých na krojový ples do Ratiškovic (Sobůláky s Galánečkama a aj Vacenovijákú, keří v oslabenej sestavě také dojeli zazpívat...) a kolem 18 hodiny vyrážáme k domovu. 
Byla to pěkná první adventní neděla. 


KOŠT KLOBÁSEK


V sobotu byl v Ratiškovicách košt klobásek. Ženušky sa zapójily né onom zpěvem, ale aj při výpomoci s průběhem akce. Ty nejšikovnější dokonca od samého sobotního rána krájaly a chystaly klobásky, aby sa všecko stihlo a košt mohl začat. Před naším je bílá růža: 
https://photos.app.goo.gl/QcCunmEghZ6CXyUr6 
Proč ten ptáček:
 https://photos.app.goo.gl/8dXuq2GLi5pyDE7V7
Uderila jedna:
https://photos.app.goo.gl/yf4Azy6M4CXZc4Vp6
Nocovali malovali, Černé oči, černé:
https://photos.app.goo.gl/WtsB5ows6bWByfZn9