WORKSHOP

      


     Je sobota a my sa scházáme na Spolkovém domě. V 10 hodin začíná workshop lidového zpěvu s lektorkú Klárkou Blažkovou.

     Netušíme, co nás vlastně čeká, ale asi právě proto sa těšíme. Je nás 8 Ženušek a pozvaly sme eště aj mladé děvčátka ze sborečku (kerý sa občas sejde na zkúšku) a další děvčata a ženy, co rády zpívajú. Aj s lektorkú sme zaplnily Velký sál v konečném počtu 19.

      Kromě správného dýchání, tvoření tónú v puse aj s korkovým špuntem, nafukování balónku a fúkání do brčka sme sa dověděly (v dobrém), že sme skříně a trubky. 

    Moc sa nám líbila aj meditace, kdy sme sa uvolnily, abysme sa potom nebály odvázat a přestaly sa stydět před ostatníma. 

     4 hodinky workshopu uběhly jak voda v Hadačovém járku. V polovičce sme si daly společný oběd, kafé s koláčkem a aj pohárek vína.  A mezitým sme si stihly aj povykládat, zasmát sa a trochu nabrat pozitivní energie v tychto smutných a napjatých dnech.
OSLAVA PŮL STOLETÍ

      

     


     Už to pomáli vypadá tak, že slavíme enom samé narozeniny, ale protože covidová doba nebyla příznivá zpívání a tancování, nebylo moc o čem psat. 

      Proto nás moc potěšilo, když Peťa, mažel Ženušky Bohdanky, došel na zkúšku a rozdal nám pozvánky na oslavu.

     Daly sme hlavy dohromady a vymýšlaly, čím ho překvapíme. Moc nám pomohlo to, že oslava připadla na sobotu před fašaňkovú nedělú. Pochováme basu! A tak sa aj stalo. Svícovú písničku "Dolina, dolina"  sme zazpívaly hned na začátku oslavy, a to eště seriózně, každá s plyšovým psíkem na vodítku. (Pěťa a Bohdanka chovajú krásných výstavních pejskú...) A pozděj sme sa odešly nachystat do fašaňkovýh krojú a připravit si basu na "smuteční" průvod. "Odpusť, baso Peťovi...", znělo nekolikrát sálem a trefné hlášky rozesmíly všeckých v sále. 

Oslava sa protahla až do rána.

PŮLSTOLETÁ OSLAVA

      V září sme slavily s Ríšú Mokrým narozeniny, keré měl koncem srpna. Ríša, manžel Danky (tedy můj), občas doprovází Ženušky při vystoupeních na cimbál. 

     Proto mu děvčata složily hezkú písničku a na oslavě ju předvédly tak, jak to umí enom ony: písnička

 

ZASEJ SA NECO DĚJE

 

     Po dlúúúúúúúúhej odmlce sa zasej pomáli rozjížďáme. A hned slavnostně! Kamarád z mužského sboru nás pozval na oslavu. Tak sme mu zazpívaly, povinšovaly všecko najlepší.

     A za tři týdně nato sme šly na svďbu začepit nevěstu. Protože je léto a sme rozjeté po dovolených a nebo slavíme všecky možné narozeniny, co sa nemohly díky covidu slavit, sešlo sa nás v sobotu enom 6 Ženušek. Posilu nám udělaly děvčata z nově sa tvořícího sborečku a nevěstina najlepší kamarádka, Lenka.

     Posílené o nové hlase sme nevěstu Petru začepily, zazpívaly jí sólo, aby si mohla aj zatancovat a po hodnej chvíli sme sa chtěly rozjít dom. Už nevím, jak sa to všecko událo, ale Jana nás pozvala eště na pohárek. Ocitly sme sa u ní na dvoře pod terasú, zazpívaly sme jejímu manželovi enom tak pod oknem na dobrů noc, probraly sme samé dúležité věci a kolem půlnoci sa rozešly dom. 

Nevěsta v čepci

Sboreček mladých děvčat

Ženušky, Lenka, sboreček a paní Rybová :-)

 


     Teď si užijeme dovolených, dalších oslav a rodinných akcí. A kdo ví, co nás bude čekat příště?

PF 2021

 POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! "Vinšujem vám šťastný a veselý nový rok,

abyste sa dočkali Krista Pána napřesrok,

 abyste měli pohanky po hambálky,

žita od štíta do štíta,

pšeničky od hranice do hranice,

brambor plné hromady,

sto kop ovsa do stodole,

sto rýnských do tobole,

do chléva pěkné dvě telátka,

do kolébky švarné dvě děťátka,

 aby vám nikdy nechybělo chleba

a po smrti - šup do neba!"


 

NA SLAVÍNĚ

      V týdňu sme dostaly zprávu od Jitky, že nás zve do jejich sklepa na Slvaín, že si tam zazpíváme a uděláme si takovú neformální zkúšku. Že by si s nama aj ráda zazpívala.

     Bylo nám hned jasné, že má neco za lubem, protože slíbila aj doprovod na cimbál. Proto sme sa domluvily, že úterní zkúšku uděláme u Mokrých na terase, aj stým cimbálem. A po sedmej hodině navečer už sa od Morkých ze dvora nésly tóny všeckých možných písniček, keré sme si pospomínaly.

     Do teho Ríšovi zvónil telefon, volala Jitka, že akce je posunútá ze středy až na čtvrtek. Tož sme tak trochu přeorganizovaly svoje plány a domlúvily sa, že sraz bude v ten čtvrtek před sedmú hodinú u kostela. 

Tak sa aj stalo. Ve čtvrtek navečer sa pět Ženušek rozjelo z dědiny hore ke Slavínu. Tam sme sa zešly eště s dvoma Ženuškama. Tož taková sedmička statečných nás byla.

     Byl to velice příjemný večer. Snáď sme udělaly radosť aj hostom, keří měli na sklepě u Jitky posezení. Ríša nás doprovodil na cimbál, Jitka s Markétkú sa k nám občas přidaly, tak nám to dobře šlo.