"....UŽ SA DÍVČA OD MAMIČKY UBÍRÁ...."

     V sobotu 15. června měli svatbu Jana a Viktor Příkaští.  Maminka nevěsty měla přání, abysme její Janu začepily. Takové přání sa neodmítá.  Po osmej hodině večer sme sa zešly na Spolkovém domě. Oblékly sme sa do lehkého kroja, ale aj tak nám bylo horko. Tropické počasí sa ukázalo v plnej síle.
     Nevěstu sme začepily, zazpívaly jí a aj sólo sme jí daly zahrát. Při tanci sme kolem ní a ženicha udělaly kolečko, jak bývá zvykem. Enom to prodávání nevěsty Židovi mosíme na nejaké přístí svatbě přidat.  Je to tradice, kerá už sa málo dodržuje, většinů enom nekde na púdiu při vystoupení  pro publikum, což je velká škoda. 

     Fotky zatím nemám, ale určitě nejaké přidám, až budú :-)

FESTIVAL NA SALAŠI - ZPÍVÁNÍ S BERANEM :-)

     Tradičně vystupujeme s Ženuškama na Rúdníku, už ani nevím, po kolikáté....tak aj letos sme sa nenechály přemlúvat a šly sme do teho. Šak máme nacvičené pěkné nové písničky z našeho regionu.
     Na řadu sme sa dostaly až nekdy ke konci, mezi devatenácti učinkujícíma. Škoda, že akce nebyla ozvučená. Nemáme tak silné hlase, jak chlapé, ale sanžily sme sa. Na cimbál nás zasej doprovodil Ríša.
Odkaz na video: https://photos.app.goo.gl/w5xsm9k4uhcVChE76
     Ochutnaly sme guláš z berana a klobásky z udírny a zapily sme to pivem nebo vínem, kdo jak měl zrovna na co chuť.
     Fotky zatím nemám, enom túto jednu. Jak sa ně zejdú, přidám další.

VEERUNKA A STAŇA 40 + 40


     Utékl týdeň od krojového plesu a už zasej zpíváme a vrtíme sa na Orlovni. Tentokrát tam slaví narozeniny naša nejmladší Ženuška Veronika a její manžel Staňa.
     Obá dvá sú muzikanti a v jejich stopách idú aj jejich tři děcka. Podle teho vypadala aj oslava. Orlovňú sa rozléhalo zpívání a muzicírování. 


   
       


     Rodiny oslavencú sú folkloristé tělem aj srdcem. Kamarádi a rodiny z Ratiškovic a Vacenovic posedali za stole a bavili sa. Vacenovická cimbálová muzika vyhrávala, přidávali sa aj ti nejmenší muzikanti, keří když pustili nástroje, verbovali před muzikú jak o dušu. A cifrovala dokonca aj Klárka, kerá byla jako jediná děvčička mezi klukama. Tancovalo sa, zpívalo, aj ohňostroj sa zablýskal. 
     Ohromně sme sa nasmály, když každá z nás vyfasovala nafukovací balónek naplněný heliem. Po inhalování vzácného plynu sme si šly zazpívat "Ztratila sem fěrtúšek" a náladu podtrhl Staňa kerý to korunoval sólem: "Moja žena, to je žena". 
     Bavily sme sa velice dobře. Verunčina maminka nás dycky, když šla kolem našeho stolu, počastovala slovy: "Ste krásné".     
      A když už sme sa po půlnoci rozcházali dom, šly sme Zelničkama pomáli za klukama Tomečkovýma, keří sa trúsili k domovu a od Tomečkových vchodových dveří sa zasej ozvalo: "Ste krásné!"  To jak babička vyhlédala klukú a zahlédla našu skupinku kráčající k domovu. 

   Až bude k dispozici video a fotky, přidám, už sa sama těším.

KROJOVÝ PLES     V sobotu večer sa sešli příznivci krojového plesu na Spolkovém domě. Ženušky tam nesměly chybět. 
      Každá sme sa oblékly tak, jak nám to momentálně došlo vhod. Takže přehlídka různorodosti ratiškovského kroja sa ukázala v plnej parádě. Od pávovic, delinek, štofek, květovic, zamotávek, vapérových nebo etamínových šátkú, čepcú, obojkú, rukávec a přezrukávec, zástěr a fěrtochú až po stejnokroje. 
      Nechyběl mužský sbor, súdná stolica, hosté z Horňácka, cimbálová aj dechová muzika. 
     Zazpívaly sme si enom tak, před muzikú. A bylo nám dobře u srdíčka, když sa k nám přidaly aj ženy z Dubňan, Rohatca a možná aj dalších dědin. 

    Video sdílím od pana Tondy Vrby:
https://youtu.be/d3DOxCcctOs 

 

KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK 2018


Římskokatolická farnost Ratíškovice 

a Osvětová beseda Ratíškovice


Vás co nejsrdečněji zvou naKoledování u jesliček


26.12.2017 v 15:00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

v Ratíškovicích.

Vystoupí: Scholička, Pacholíčci, CM Malena, 

Zpěváčci,  Ženušky.


Přijďte si i vy zakoledovat k jesličkám.

 Vstupné dobrovolné
 
Také letos sa Ženušky přidaly ke skupinkám koledníků místních

 folklorních aj nefolklorních seskupení: 

CM Malena, Pacholíčci, Zpěváčci a Scholička, 

aby oslavily narození Krista Pána a u jesliček mu zazpívaly.A tak, jak už je to zvykem, přidala sa k nám aj najmladší kolednica, 

Klárka Tomečková. 

Mosím řéct, že sme vyzkúšaly akustiku na druhém schodku 

v presbytáři kostla a zostály sme tam zpívat, protože od táď sa naše

 hlase krásně rozléhaly přes klenby po celém kostele. 

Zpívalo sa nám dobře. Na poslední společnú koledu sa přidali 

aj lidé v kostele, kerý byl zaplněný snáď do posledního místečka.


Enom, kdyby sa příští rok přidali eště aj další koledníci a kolednice,

aby sa tá dobrá novina radostně rozšířila do

srdcí všeckých ratiškovských spolků vespolek!


Video: "Stála Panenka Maria": https://youtu.be/gDqiXt6nBYk    

NAROZENINY - Tonik

     
 Je sobota, 15. 12. 2018, včéra sme byly v Rohatci a dnes šup, zpíváme na narozenínách Tonikovi, manželovi od našej 
Ženušky Laďky.   
    
      Kolem čtvrtej hodiny už je na Spolkovém domě živo, scházajú sa chlapé, Ženušky, členové velikej Kotáskovy rodiny a oslavencovi kamarádi.


    Protože Tonik je muzikant, má rád přírodu, táboráky a písničky při kytaře, dáváme mu dárkem vzpomínky na mladá léta ve skautu. Nastupujeme za pochodu u písničky "Šli skautící údolím......", na kytaru hraje Milenka Buřínská a my šlapeme do rytmu až na pódium. 
Tam rozbalíme tábor, Lidka aj spacák, rozděláme oheň (plameně sú z papíru, abysme to tu nepodpálily) a zpíváme si "Červená se line záře.." Opékáme si špekáčky, ty sú opravdové. Na další písničku už ale nestačíme, proto nás doprovázajú další muzikanti a voláme aj teho nejpovolanějšího - Tonika. Bere kytaru a už notujeme "Stály baby u vesnice". A už je náš! Bereme ho do party!