VINOBRANÍ - LÁZNĚ HODONÍN

     V sobotu 21. 9. sme byly pozvané na vinobraní, ale né do vinohradu s núžkama. Jely sme zpívat do lázní. Zní to prapodivně, ale je to tak. Dokonca s nama jely děcka z Rozmarýnku a CM Malena. Chlapé z mužského sboru měli neco iného, nejeli. Akorát jedného chlapa sme s sebú vzaly, doprovodí nás na cimbál. A eště sme sa aj omladily dvoma zpěvačkama - s druhým hlasem pomohla Kristýnka a s prvním zasej Alžbětka. A nejmladší a nejkrásnější posila byla Klárka Tomečková.

     S malým zpožděním (dojel nám pozdě autobus) sme vysedly před Lázeňkým areálem a spěchaly sme sa nachystat. Vystupovaly sme ve třech sadách, na střídačku s děckama a cimbálků. Tak, tak, že sme sa vlézly na pódium, skoro půlku místa tam zabrala cimbálka a plno mikrofónú a šňúr na zemi natáhaných...... Tož možná aj dobře, že sme nemohly jet všecky, protože bysme sa tam mňačkaly jak sardinky v krabičce.     Děkuju všeckým děvčatom za pěkné zpívání. Snažily sme sa, jak to nejvíc šlo.
     Na plagátě nás nenajdete. Všecí sme tam společně napsaní jako Ratiškovská Dolina :-) 
Další fotky dětí z Rozmarýnku a CM Maleny najdete na 
SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ

     Už je to 4 roky, co byl minulý Slovácký rok v Kyjově. Utěká to velice rychle. 
      Letošní XX. ročník sme si užily v sobotním průvodu - pochodovlay sme vyparáděné v štofkách, květovicách a delinkách, etamínových rukávcách a zamotávkách. To proto, že navečer sme zahajovaly jeden z hlavních programů na Letním kině - Taneční obrázky z Kyjovska. Zpívaly sme ratiškovsků písničku "Fúká větr po dolině" k čepení nevěsty a navodily sme tak atmosféru před obřadním tancem "slovenská" neboli "čapaná" s rúchama (viz lidové písně a tance z Ratíškovic, str. 88). Tú zatancovaly páry z ratiškovskej Doliny za doprovodu zpěvu chlapú z mužského sboru.

 
 
   


  
   V nedělu odpoledňa sme sa do Kyjova rozjely znova, a to do parku. Z tehoto zpívání je aj video:

     Únava, kerá sa dostavila v nedělu navečer, byla překonaná radosťú a dobrým pocitem z celého třídenního folklorního "maratonu". Ale kdo má folklor v srdci, ten sa těší na další Slovácký rok. A kdo ví? Proslýchá sa, že třeba už za 2 roky!

"....UŽ SA DÍVČA OD MAMIČKY UBÍRÁ...."

     V sobotu 15. června měli svatbu Jana Tomčalová a Viktor Příkaský.  
    Maminka nevěsty měla přání, abysme její Janu začepily. Takové přání sa neodmítá.  Po osmej hodině večer sme sa zešly na Spolkovém domě. Oblékly sme sa do lehkého kroja, ale aj tak nám bylo horko. Tropické počasí sa ukázalo v plnej síle.
     Nevěstu sme začepily, zazpívaly jí a aj sólo sme jí daly zahrát. Při tanci sme kolem ní a ženicha udělaly kolečko, jak bývá zvykem. Enom to prodávání nevěsty Židovi mosíme na nejaké přístí svatbě přidat.  Je to tradice, kerá už sa málo dodržuje, většinů enom nekde na púdiu při vystoupení  pro publikum, což je velká škoda. 

     Fotil Štěpán Kotásek. S nevěstiným svolením fotografie zveřejňujeme a mosím řéct, že sú překrásné.
Díky za ně.
FESTIVAL NA SALAŠI - ZPÍVÁNÍ S BERANEM :-)

     Tradičně vystupujeme s Ženuškama na Rúdníku, už ani nevím, po kolikáté....tak aj letos sme sa nenechály přemlúvat a šly sme do teho. Šak máme nacvičené pěkné nové písničky z našeho regionu.
     Na řadu sme sa dostaly až nekdy ke konci, mezi devatenácti učinkujícíma. Škoda, že akce nebyla ozvučená. Nemáme tak silné hlase, jak chlapé, ale sanžily sme sa. Na cimbál nás zasej doprovodil Ríša.
Odkaz na video: https://photos.app.goo.gl/w5xsm9k4uhcVChE76
     Ochutnaly sme guláš z berana a klobásky z udírny a zapily sme to pivem nebo vínem, kdo jak měl zrovna na co chuť.
     Fotky zatím nemám, enom túto jednu. Jak sa ně zejdú, přidám další.

VEERUNKA A STAŇA 40 + 40


     Utékl týdeň od krojového plesu a už zasej zpíváme a vrtíme sa na Orlovni. Tentokrát tam slaví narozeniny naša nejmladší Ženuška Veronika a její manžel Staňa.
     Obá dvá sú muzikanti a v jejich stopách idú aj jejich tři děcka. Podle teho vypadala aj oslava. Orlovňú sa rozléhalo zpívání a muzicírování. 


   
       


     Rodiny oslavencú sú folkloristé tělem aj srdcem. Kamarádi a rodiny z Ratiškovic a Vacenovic posedali za stole a bavili sa. Vacenovická cimbálová muzika vyhrávala, přidávali sa aj ti nejmenší muzikanti, keří když pustili nástroje, verbovali před muzikú jak o dušu. A cifrovala dokonca aj Klárka, kerá byla jako jediná děvčička mezi klukama. Tancovalo sa, zpívalo, aj ohňostroj sa zablýskal. 
     Ohromně sme sa nasmály, když každá z nás vyfasovala nafukovací balónek naplněný heliem. Po inhalování vzácného plynu sme si šly zazpívat "Ztratila sem fěrtúšek" a náladu podtrhl Staňa kerý to korunoval sólem: "Moja žena, to je žena". 
     Bavily sme sa velice dobře. Verunčina maminka nás dycky, když šla kolem našeho stolu, počastovala slovy: "Ste krásné".     
      A když už sme sa po půlnoci rozcházali dom, šly sme Zelničkama pomáli za klukama Tomečkovýma, keří sa trúsili k domovu a od Tomečkových vchodových dveří sa zasej ozvalo: "Ste krásné!"  To jak babička vyhlédala klukú a zahlédla našu skupinku kráčající k domovu. 

   Až bude k dispozici video a fotky, přidám, už sa sama těším.