FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI     V sobotu 30. 6. 2018 sme jely do Ostožské Nové Vsi na Lázeňské zpívání. Protože nás jelo enom 8, vzala Veronika aj céru Klárku, abysme zaplnily při vystoupení celé pódium a snížily věkový průměr.
    Vyjely sme před třetí hodinú odpoledňa a do lázní sme dojely tak, tak. Program už sa začal. Naštěstí sme vystupovaly až jako předposlední, tož sme si eště nechály uvázat šátky a mezitým sme poslúchaly ostatní sbory, jak jim to zpívá. 
    Když sme sa dostaly na řadu, přezpívaly sme nazkúšané písničky a přidaly sme eště tři další písničky , protože sa nám zdálo, že ostatní sbory zpívaly dél.  Mosim, řéct, že sa nám to podařilo. Že sme si udržaly tóninu a nesjely ani o tón níž. Dobře sme sa slyšely díky ozvučení, dobrej aparatúře a zvukařovi.
     Po vystoupení sme šly na večeřu - řízek s bramborovým salátem. Potom sme sa vrátily eště na chvílu do areálu, abysme si zazpívaly enom tak s ostatníma vespolek, daly si kafé a po závěrečném lúčení sa vydaly k autobusu na cestu dom. V lázňách sa nám líbilo, obdivovaly sme park a nádherné kvetoucí hortenzie. Dom sme dorazily kolem půl osmej navečer. 
Na přivítanú....Klárka


....na cestě k autobusu.....


ZPÍVÁNÍ POD NÁKLEM

     Ratiškovský Slavín zasej ožil "Zpíváním pod Náklem".
     V sobotu navečer po 18. hodině to vypuklo. Mužské sbory sa sjely z okolí aj dálky a zesedly na nachystaných levečkách před pódiem. Zaplnily sa tým řady divákú a hlediště bylo raz - dva hlava na hlavě.
     Aj my, Ženušky, sme dostaly tu čest předvést, co v nás je. Nastrójené do satynek, plátěných rukávec, modrých nebo černých zástěr a s vapérovýma šátkama na hlavách sme nastúpily na pódium a přezpívaly Chodila Anička, Má maměnko milá, Mamko, mamko, Mamička mně říkala, Vyspala sem sa čistě. 
https://youtu.be/iCuL1Ut-J5E 
     
      Výborně ozvučené, dobře naladěné sme ze sebe vyzpívaly naše nacvičené pěsničky, ale to nebylo všecko. Chystaly sme eště překvapení pro náš Mužský sbor, kerý letos bude slavit 20. výročí od svojého vzniku.


     
A potom to nastalo. Kufry s dalšíma krojama už sme si nechály nachystané za pódiem a mezi autama, aby nás nikdo neviděl, sme sa začaly rychlo přeslékat. Nekeré šly za chlapú, nekeré za žesnké a Jana za samotného Svatého Urbana - patrona vinařů, krý má na Slavíně vysvěcenú kapličku. S doprovodem na kytaru sme začaly zpívat vlastní úpravu písničky "Dělání, dělání" a protože je to melodia chytlavá, přidaly sa k nám aj muzikanti ze Skalice. 
     Podle reakce divákú a nekerých komentú po závěru akce sme byly potěšené, že sa to lidem a hlavně našim chlapom líbilo. A o to nám šlo. Pobavit divákú aj sebe a udělat radosť našim chlapom ze sboru. 
     Toš, nech nám všeckým ten Svatý Urban žehná a přeje zdraví, ať sa tady scházáme dál enom v dobrém.

 video:  https://youtu.be/gTN-XydUUVU

Fotky od Jany Koplíkové :-)