PRAHA - Krojované slavnosti v Senátu

S radosťú sme přijaly pozvání od našej paní senátorky a starostky, Aničky Hubáčkovej,  na krojované slavnosti do Prahy.

V nedělu 20. května 2018, ráno o púl šestej už sme sa rychtovaly do přistaveného autobusu. Přidaly sa k nám děcka z folklorního souboru, ty mladší s doprovodem maminek, mužský sbor, dva páry ze souboru Dolina a část ratiškovskej cimbálovej  muziky.


Cesta dobře ubíhala, kolem 10 hodiny už sme viděli první věžičky matičky Prahy. Autobus nás vysadil nedaleko Valdštejnských zahrad a k paláci sme s kuframa, basú a cimbálem dokráčali pěšky. Moseli sme všecí projít přes bezpečnostní kontrólu, aj kufry nám zrengénovali.

V 11 hodin sa první skupinka procházala Valdšejnským palácem s našú paní prúvodkyňú. Druhá skupinka nám šla v patách. Za hodinku už sme stáli řadu na oběd - brambory, říízek, polévka a malý zákusek. Po tak vydatném obědě sme sa přesunúli do Valdštejnských zahrad a čekali sme, až sa nám uvolní šatna. Chvílu sme si krátili zpíváním a nekeří aj tancováním.Potom to začalo, necelá hodinka na oblečení krojú děckám, uvázání šátkú Ženuškám a zadrúžení dvoch doliňáckých děvčat.  Naštěstí s sebú vozíme našu "kostymérku" paní Mařenku Rybovu. Děcka pooblékaly maminky a nekeré Ženušky. Takže ve dvě hodiny už sme zaplnili pódium a hodinové pásmo mohlo začat.
 Mezi divákama sa objevili ratiškovijáci, žijící v Praze a podpřili nás svojú přítomnosťú a potleskem. Zahlédli sme aj pár známých tváří z Jižní Moravy, keří s nama natočili rozhovor a video. Děkujeme za hezkú památku.

Vystoupení sa nám vydařilo. Naša senátorka a starostka Aniička si oblékla kroj a aj s manželem nás podpořili.

Kolem štvrtej hodiny sme sa rozlúčili se Senátem a vydali sa k Vltavě. Ženušky, děcka ze souború a dvá chlapé měli naplánovanú projížďku loďú po Vltavě. Chlapé si zatim zašli "na jedno" do hospody.

A když nás potom kolem sedmej hodiny navečer posbíral autobus, byli sme unavení, ale šťastní, že nám to všeckým dobře dopadlo.

Za odměnu sa děckám slíbila po cestě zastávka v Mekáči a potom už sa jelo dom, do Ratiškovic. Cestu sme to vzali přes Čejč, kde sme vysadili našu zpěvačku a kamarádku Śárku :-) Dom sa šťastně dorazilo neco málo kolem púl jedenáctej.

Tož taková to byla vydařená slunečná veselá neděla.
Celostátní výstava kraslic ve Vacenovicích

  

   
     Nejaký čas naspátek sme zkúšaly nové písničky a jednu sme zařadily aj do programu na 
Celostátní výstavě kraslic ve Vacenovicách.

Začaly sme sa scházat v sobotu 
17. 3. 2018 na Spolkovém domě kolem druhej hodiny odpoledňa, abysme měly čas na uvázání šátkú.  


 


Potom sme si eště přezpívaly našu sadu písniček 
a naskládaly sa Jendovi do hasičského mikroautobusu. 
Vyjel s nama do Vacenovic na tú Celostátní vástavu vajec. Premiéru 
s nama měla Milenka Buřínská - výborná zpěvačka  druhého a občas aj třetího hlasu!     Zpívalo sa nám dobře. Taková sérka písniček sa nám dala dokopy: Sadila, sadila, Zdálo sa ně, zdálo, Vrať ně, milý 
a Před našima oknamaKROJOVÝ PLES


     Kroje nachystané, naškrobené, vyžehlené......a ples može začat. 
Letos sme zahájily ples ratiškovskú baladú "Když Janko do vojny šél", kerú sme našly ve zpěvníku a naučily sa ju. Přidaly sme dvě písničky z Kopanic. Ty máme naučené dávno, dlúho sme jich nezpívaly, tak sme jich "daly" také.

     Po novém roku sa k nám přidaly dvě další zpěvačky. Z Rohatca je to Hanka Halatová a ratiškovijanka Miluška Buřínská. Ohromná posila jak v prvním, tak aj v druhém hlasu. A premiérově si zazpívala Šárka Holešinská, kerá už je členkú dávno.

     Zvuk aj obraz je na odkaze:
ratiškovská balada:  https://youtu.be/Iyuk5xAe4ZM
písničky z Kopanic: https://youtu.be/kG5s8iHj8VA
 fotky z plesu: http://www.ratiskovice.com/fotografie/2018/70-krojovy-ples-2712018/

Myslím, že ples sa vydařil. Vytancovaly sme sa, zazpívaly si a aj neco vyhrály v tombole.  A nekeré Ženušky šly eště v nedělu s drobotinú na dětský krojový ples.

SVATO-ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK

    

     
     Letos, tak jak tradičně každým rokem, sme koledovaly v našem kostele na svátek Sv. Štěpána u jesliček. 
     
     Ženušek bylo víc jak loni, což potěší srdéčka, zvlášť, když vidíme eště aj ten malý a mladý dorost. 
     
     Za ticha a přítmí sme nastupovali všecí enom ze svíčkama. Pan farář Jiří Čekal přečetl úryvek Evangelia a Scholička zazpívala začátek rorátů "Ejhle, hospodin přijde", kostel sa rozsvítil a pokračovalo sa v programu. Oživily ho děcka z místního folklórního souboru, také CM Malena a muzikanti pod vedením Marušky Ostřížkové. Ženušky doprovodila zeskládaná CM z místních muzikantů - Tadeáš, Peťa, Staňa, Ríša a Kristýnka. 
     
     Nakonec sme aj s divákama společně zanotovali "Došli sme k vám na koledu" a "Narodil se Kristus Pán".

     Po hodinovém koledování sa všecí rozešli dom a my, Ženušky, sme si nechály udělat společné foto na památku.  

     A kdo by si chtěl poslechnút, co sme koledovaly, tož tady kliknite na odkaz. 
Sú tam aj další videa, pěkné podívání :-)

https://youtu.be/CyHPXr2tL_g 


UŽ SA VÁM, MAMIČKO, VYDÁVÁM......

    

Fotky od : Petr OMELKA Foto

Červnový podvečer 16. 6., takové pěkné datum, zrovna jak na svaďbu dělané. Scházáme sa o půl osmej na Spolkovém domě. 
Jana nám uvázala šátky a protože s nama nemohla jet, byla na narozeninovej oslavě našeho hrobařa Petě Vace, řekla nám, ať sa cestú zpátky stavíme temu oslavencovi zazpívat. 

     
 Jelo nás emon šest krojovaných a v civilu naša nová členka Šárka. Vyrážáme hasičským miniautoubusem do Skalice na golf. Ne, nejedeme trfovat jamky, ale idem čepit nevěstu Nicole, dceru našej zpěvačky a kamarádky Irenky. 

 

 

 
(Tady si dovolím vložit nejfotografovanější Ženušku, Lidku, kerá v mobilu sleduje živé vysílání - svojého syna, kerý hrál kdesi daleko za hranicama s filharmonií....)

 

     Eště nikdy sme ve Skalici na golfovém hřišti nebyly, tož sme sa divily, kady to jedeme, než sme dorazily do cíla. Svatební mamička nám došla naproti, zavédla nás na terasu, kde sme si zavdaly po pohárku.
     Začaly sme eště domlúvat, kdo co ponese, jak pujdeme, kdo vezne plachtu uvodnicu, kdo začepí nevěstu,...... když v tem sa zjistilo, že krabica 
s čepcem zostála 
v Ratiškovicách. Svatební mamička rychle poslala auto s babičkú dom, aby dovézla tú parádu. 

Čekání sme si krátily pózováním pro focení. Protože od rána pršalo, vézly sme s sebú naše ženuškovské palazóry, keré sme použily jako golfové hole, padáky, a slunečníky.Když už sme měly dovezený čepec, začalo naše úřadování. Přezpívaly sme obřadní písničky, začepily teď už mladú paní Nicole a chvílu eště potancovaly v kolečku.
 


 

 

 Cestú dom sme vymýšlaly, co temu oslavencovi, hrobařovi, zazpíváme po návratu do Ratiškovic.
A protože sme měly zrovna v repertoáru čepení, tož sme ho také "začepily" do fascinátoru - černorůžovej ozdobě do vlasů a podruhej eště do károvaného šátku. Z tejto podařenej oslavy, bohužel nebo spíš bohudík, fotky nejsú k vidění.

Tak sa nám vydařily dvě pěkné akce v jednem večeru. A eště jednú velký dík za profesionální fotky od pana Petra Omelky. :-)