PF 2021

 POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! "Vinšujem vám šťastný a veselý nový rok,

abyste sa dočkali Krista Pána napřesrok,

 abyste měli pohanky po hambálky,

žita od štíta do štíta,

pšeničky od hranice do hranice,

brambor plné hromady,

sto kop ovsa do stodole,

sto rýnských do tobole,

do chléva pěkné dvě telátka,

do kolébky švarné dvě děťátka,

 aby vám nikdy nechybělo chleba

a po smrti - šup do neba!"


 

NA SLAVÍNĚ

      V týdňu sme dostaly zprávu od Jitky, že nás zve do jejich sklepa na Slvaín, že si tam zazpíváme a uděláme si takovú neformální zkúšku. Že by si s nama aj ráda zazpívala.

     Bylo nám hned jasné, že má neco za lubem, protože slíbila aj doprovod na cimbál. Proto sme sa domluvily, že úterní zkúšku uděláme u Mokrých na terase, aj stým cimbálem. A po sedmej hodině navečer už sa od Morkých ze dvora nésly tóny všeckých možných písniček, keré sme si pospomínaly.

     Do teho Ríšovi zvónil telefon, volala Jitka, že akce je posunútá ze středy až na čtvrtek. Tož sme tak trochu přeorganizovaly svoje plány a domlúvily sa, že sraz bude v ten čtvrtek před sedmú hodinú u kostela. 

Tak sa aj stalo. Ve čtvrtek navečer sa pět Ženušek rozjelo z dědiny hore ke Slavínu. Tam sme sa zešly eště s dvoma Ženuškama. Tož taková sedmička statečných nás byla.

     Byl to velice příjemný večer. Snáď sme udělaly radosť aj hostom, keří měli na sklepě u Jitky posezení. Ríša nás doprovodil na cimbál, Jitka s Markétkú sa k nám občas přidaly, tak nám to dobře šlo.   

ZPÍVÁME OSLAVENKYNI

 

     Paní Marie Kotásková oslavila tento týden 90 let. Je to babička jednej našej Ženušky, Dity, tak sme jí šly zazpívat. Místo úterní zkúšky sme sa zešly před Kotáskovým a za zpěvu mariánskej

písničky "Kde v údolí" sme věšly ke Kotáskom na dvúr. Překvapení, keré pro oslavenkyňu vymyslely Bohdanka a Dita, bylo sice předem vyzrazené, ale aj tak sme udělaly babičce Kotáskové radost. Ze slzama v očách a v ruce s kapesníčkem sa přidala zpěvem k nám. Eště si s nama zazpívala aj "Zahučaly hory, zahučaly lesy, kam ste sa poděly moje mladé časy...", písničku, kerú si vybrala na přání.

     Povinšovaly sme jí, připily si nazdraví, chvílu sme poseděly,

pokoštovaly zákusky a víno a zazpívaly si aj další písničky, keré nám zrovna donésly myšlenky do hlavy. A když už sa začalo stmívat, rozlúčily sme sa a eště na ulici sme zanotovaly "V dobrém zme sa zešli" a "S Pánem Bohem idem od vás". Potom už sme sa rozešly dom.

https://photos.app.goo.gl/Ce1wb9KZJujkVpeu9 

 

"KOPA SENA, KOPA SENA, KOPA SENA, UŽ JE TÁ NEVĚSTA ZAČEPENÁ"

 

     Je pátek 21. srpna 2020. Další svaďba, na kerej budeme čepit nevěstu. Tento měsíc je svaďbama přímo nabitý. Mosely sme aj čepení odříkat, protože sme sa rozjely vydechnút si a odpočinút na dovolené. A bohužel, nekeré z nás zaskočily aj nepříjemné situace - zvrtlá noha, bolavé kolena, ......

     Ale v pátek před půl osmú hodinú sa nás sedm Ženušek přeca enom zešlo. Pravda, trochu sme mosely obměnit sestavu v druhém hlasu, ale protože nám znovu pomohly dvě děvčata z Doliny, dopadlo to dobře. (Díky, Lenko a Dášo!) Paní Rybová nám eště uvázala šátky a už možeme vyrazit.

     Nasedáme do hasičského mikrobusu (je takové horko, že nám pot teče všeckýma cestičkamam po těle a ani dvě otevříté okénka v busu nepomáhajú) a vyjížďáme směr vinné sklepy Kostelec.

     Lenka a Dáša už  sú na svaďbě, takže sa mosijú přesléct. Kufry s krojama jim vezeme, pomáháme se strójením a do teho eště oblékáme Žida - paní Kratochvílovú a falešnú nevěstu - Jendu K.
 
      Na začátek zpíváme mariánskú písničku "Kde v údolí", potom svícovú "Dolina, dolina". Čepení začínáme "Sedajte, drúžky, za stoly". Potom Jana a Laďka zdělávajú nevěstě věneček a nasazujú čepec. Zpíváme ratiškovské písničky "Fúká větr po dolině" a "S Pánem Bohem, kamarádky". Takové ty bečací písničky, kdy je nevěsta skovaná za plachtú, aby nikdo nerušil intimní záležitosti, keré sa týkajú enom ženských věcí. Písnička "Kopa sena" sa nese už na veselú notu, plachta, kerá nevěstu zakrývala, sa poskládá, ženich nese víno, polúbne nevěstu a v tem tam dojde kupec - Žid.
Chce kúpit jalovičku......a ženich nechce prodat......a dál už to všecí známe, jak to dopadne :-) Flaešná nevěsta, Jenda, skočí židovi na záda místo mladej jalovičky a ženich s nevěstú tancujú sólo. Hraje cimbálová muzika, zpíváme "Vdávala maměnka" a potom už tancujeme všecí.
 
     Před odjezdem eště chvilku zostáváme, povykládáme si se známýma, zkontrolujeme, jak to v tem kosteleckém areálu a ve sklepě u Krýsú vypadá a chystáme sa dom. Nevěsta nás zve na občerstvení, ale v takém horku sa nám na jídlo ani nechce myslet. Dáme si pohárek vody a vína, dostaneme koláčky a jedem dom.  
     Přidávám aj nejaké fotky:

 

"MAMIČKO, OŽENÍM SA"

   
  V sobotu sme začepily nevěstu Aničku. Brala si Tadeáše, staršího syna od našej vedoucí Ženušek, Jany. Došl
y si s nama zazpívat aj dvě děvčata z bývalého krůžku Dolina, do kterého chodil aj Tadeáš. Tož nám to tak pěkně zapadá do sebe. Folklor sa nese napříč rodinama a generacema, tak, jak to má byt. 
         Sešly sme sa před osmú hodinú navečer. Aj tak bylo eště venku horko. Schladily sme sa štamprlú a pohárkem vína.   
    
     Po vázání šátků bylo třeba sa rozezpívat. Venku před Spolkovým domem už byl chládek, tak sme si rychle přezpívaly repertoár a hurá na to čepení!


      Nevěstu sme začepily, pomohly sme ženichovi prodat "jalovičku" potulnému kupcovi - židovi a nechály sme zahrát novomanželom sólo. Svatební mamička nás ale nechtěla nechát enom tak odejít. Pohostila nás eště aj se svatebním tatíčkem dobrým jídlem a pitím. Moc dobře sa o nás starali.


ZKÚŠKA U HANKY
     V úterý sa rozjely Ženušky k Hance na Kolonku. Aby jí nebylo doma smutno, pozvala nás do bazénu. Šak aj počasí na to bylo nachystané! Léto hořalo ve svej plnej sile. V bazénu azurová voda.......šampáňo s jahodama....... Aj ste si, děvčata, zazpívaly?

ZPÍVÁNÍ POD NÁKLEM


     Letošní Zpívání pod Náklem sa posunúlo až na červenec. A možná, že to tak bylo dobře, protože přibylo pěkné kulturní setkání před svátkem sv. Cyrila a Metoděje - ptronů našej farnosti a Ratiškovic.
     Aj když byl začátek programu v 18 hodin, slunko mělo pořád velkú silu a svítilo všeckým, keří zpívali na pódiu, do očí. Divákom, keří nenašli kúsek stínu, nahřívalo záda. Bylo sice horko, ale krásně.
     Ženušek bylo o neco méň, než před měsícem na Rúdníku, ale jako jediný ženský sbor sme byly zasej vyjímečné. Zazpívaly sme si od srdce a s radosťú.
Ženušky

Závěrečné zpívání a pohled na diváky.
     
      Video : https://youtu.be/0-Jc2q-iXk4
    
      Po programu sa zpívalo a tančilo před Sužovým sklepem u cimbálovej muziky Vonica z Krumvířa. Nekeří vydržali až do rána. Asi aj proto, že letos byly kvůli koronaviru zrušené velké aj menší folklorní akce. A proto sme sa těšili na společné setkání u lidovej písničky. A kde jinde, než na Slvíně u sv. Urbana pod Náklem.