VEERUNKA A STAŇA 40 + 40


     Utékl týdeň od krojového plesu a už zasej zpíváme a vrtíme sa na Orlovni. Tentokrát tam slaví narozeniny naša nejmladší Ženuška Veronika a její manžel Staňa.
     Obá dvá sú muzikanti a v jejich stopách idú aj jejich tři děcka. Podle teho vypadala aj oslava. Orlovňú sa rozléhalo zpívání a muzicírování. 


   
       


     Rodiny oslavencú sú folkloristé tělem aj srdcem. Kamarádi a rodiny z Ratiškovic a Vacenovic posedali za stole a bavili sa. Vacenovická cimbálová muzika vyhrávala, přidávali sa aj ti nejmenší muzikanti, keří když pustili nástroje, verbovali před muzikú jak o dušu. A cifrovala dokonca aj Klárka, kerá byla jako jediná děvčička mezi klukama. Tancovalo sa, zpívalo, aj ohňostroj sa zablýskal. 
     Ohromně sme sa nasmály, když každá z nás vyfasovala nafukovací balónek naplněný heliem. Po inhalování vzácného plynu sme si šly zazpívat "Ztratila sem fěrtúšek" a náladu podtrhl Staňa kerý to korunoval sólem: "Moja žena, to je žena". 
     Bavily sme sa velice dobře. Verunčina maminka nás dycky, když šla kolem našeho stolu, počastovala slovy: "Ste krásné".     
      A když už sme sa po půlnoci rozcházali dom, šly sme Zelničkama pomáli za klukama Tomečkovýma, keří sa trúsili k domovu a od Tomečkových vchodových dveří sa zasej ozvalo: "Ste krásné!"  To jak babička vyhlédala klukú a zahlédla našu skupinku kráčající k domovu. 

   Až bude k dispozici video a fotky, přidám, už sa sama těším.

KROJOVÝ PLES     V sobotu večer sa sešli příznivci krojového plesu na Spolkovém domě. Ženušky tam nesměly chybět. 
      Každá sme sa oblékly tak, jak nám to momentálně došlo vhod. Takže přehlídka různorodosti ratiškovského kroja sa ukázala v plnej parádě. Od pávovic, delinek, štofek, květovic, zamotávek, vapérových nebo etamínových šátkú, čepcú, obojkú, rukávec a přezrukávec, zástěr a fěrtochú až po stejnokroje. 
      Nechyběl mužský sbor, súdná stolica, hosté z Horňácka, cimbálová aj dechová muzika. 
     Zazpívaly sme si enom tak, před muzikú. A bylo nám dobře u srdíčka, když sa k nám přidaly aj ženy z Dubňan, Rohatca a možná aj dalších dědin. 

    Video sdílím od pana Tondy Vrby:
https://youtu.be/d3DOxCcctOs