WORKSHOP

      


     Je sobota a my sa scházáme na Spolkovém domě. V 10 hodin začíná workshop lidového zpěvu s lektorkú Klárkou Blažkovou.

     Netušíme, co nás vlastně čeká, ale asi právě proto sa těšíme. Je nás 8 Ženušek a pozvaly sme eště aj mladé děvčátka ze sborečku (kerý sa občas sejde na zkúšku) a další děvčata a ženy, co rády zpívajú. Aj s lektorkú sme zaplnily Velký sál v konečném počtu 19.

      Kromě správného dýchání, tvoření tónú v puse aj s korkovým špuntem, nafukování balónku a fúkání do brčka sme sa dověděly (v dobrém), že sme skříně a trubky. 

    Moc sa nám líbila aj meditace, kdy sme sa uvolnily, abysme sa potom nebály odvázat a přestaly sa stydět před ostatníma. 

     4 hodinky workshopu uběhly jak voda v Hadačovém járku. V polovičce sme si daly společný oběd, kafé s koláčkem a aj pohárek vína.  A mezitým sme si stihly aj povykládat, zasmát sa a trochu nabrat pozitivní energie v tychto smutných a napjatých dnech.

OSLAVA PŮL STOLETÍ

      

     


     Už to pomáli vypadá tak, že slavíme enom samé narozeniny, ale protože covidová doba nebyla příznivá zpívání a tancování, nebylo moc o čem psat. 

      Proto nás moc potěšilo, když Peťa, mažel Ženušky Bohdanky, došel na zkúšku a rozdal nám pozvánky na oslavu.

     Daly sme hlavy dohromady a vymýšlaly, čím ho překvapíme. Moc nám pomohlo to, že oslava připadla na sobotu před fašaňkovú nedělú. Pochováme basu! A tak sa aj stalo. Svícovú písničku "Dolina, dolina"  sme zazpívaly hned na začátku oslavy, a to eště seriózně, každá s plyšovým psíkem na vodítku. (Pěťa a Bohdanka chovajú krásných výstavních pejskú...) A pozděj sme sa odešly nachystat do fašaňkovýh krojú a připravit si basu na "smuteční" průvod. "Odpusť, baso Peťovi...", znělo nekolikrát sálem a trefné hlášky rozesmíly všeckých v sále. 

Oslava sa protahla až do rána.

PŮLSTOLETÁ OSLAVA

      V září sme slavily s Ríšú Mokrým narozeniny, keré měl koncem srpna. Ríša, manžel Danky (tedy můj), občas doprovází Ženušky při vystoupeních na cimbál. 

     Proto mu děvčata složily hezkú písničku a na oslavě ju předvédly tak, jak to umí enom ony: písnička