ADVENT - SOBŮLKY

    Dostaly sme pozvání ze Sobůlek, že máme dojít zazpívat na rozsvícení vánočního stromu. Připravujeme adventní písničky, abysme důstojně zahájily první adventní nedělu a naladily sa na tajemnú dobu očekávání Vánoc.
     A už je tady - neděla 1. 12. Scházáme sa před třetí hodinú u Spolkového domu. Probíhá tam zrovna adventní jarmark, tak sa rozezpíváme před šatnú. Máme aj novú Ženušku, Ditu Markovou, kerá posílila druhý hlas a už s nama zpívala aj na koště klobásek. Jede nás 12, takže sme skoro v plnej sestavje, což je super, protože je zima, děvčata sú nachlazené, řádí všelijaké nemoci. Zuzka a Laďka proto vytahujú léčivú zázvorovú medecínu na krk.

Potom nasedáme do hasičského mirkobusu a hurá do Sobůlek!  Přes zarosené okna (asi moc dýcháme, jak zpíváme po cestě) pozorujeme cestu a poznáváme, kady právě jedeme. Před čtvrtú hodinú sme v Sobůlkách. Ideme sa ohřít do místní kaple, kde už sa rozezpívávajú místní Galánečky ze Sobůlek. Dostáváme punč a ohříváme sa zevnitř. Ale začínajú zábst nohy. Venku přituhuje a stmívá sa. Ve štyry hodiny začíná program, dostáváme sa na řadu. Zpívá sa nám dobře.


Program vrcholí, už sa rozsvěcuje stromeček u kapličky a ti, co vystupovali sa přesunujú do místní hospody. Dotáváme výbornú slivovicu z karlátek, na večeřu guláš a pití, co kdo si přeje. Starajú sa o nás veice dobře. Chvílu posedíme, pozpíváme, Jana zve všeckých na krojový ples do Ratiškovic (Sobůláky s Galánečkama a aj Vacenovijákú, keří v oslabenej sestavě také dojeli zazpívat...) a kolem 18 hodiny vyrážáme k domovu. 
Byla to pěkná první adventní neděla. 


KOŠT KLOBÁSEK


V sobotu byl v Ratiškovicách košt klobásek. Ženušky sa zapójily né onom zpěvem, ale aj při výpomoci s průběhem akce. Ty nejšikovnější dokonca od samého sobotního rána krájaly a chystaly klobásky, aby sa všecko stihlo a košt mohl začat. Před naším je bílá růža: 
https://photos.app.goo.gl/QcCunmEghZ6CXyUr6 
Proč ten ptáček:
 https://photos.app.goo.gl/8dXuq2GLi5pyDE7V7
Uderila jedna:
https://photos.app.goo.gl/yf4Azy6M4CXZc4Vp6
Nocovali malovali, Černé oči, černé:
https://photos.app.goo.gl/WtsB5ows6bWByfZn9