ZHODNOCENÍ ROKU 2012 A ZAHÁJENÍ ROKU 2013


     Při adventních zkúškách Jitka navrhla, že bysme sa mohly nekdy sejít na Slavíně v jejich sklepech. Všecky sme nápad uvítaly a dohodly sme, že nejlepší to bude po svátkách, až nebudeme mět tolik práce a starostí.
      Potom nadešel onen den, pátek 4. 1. 2013. Sešly sme sa v 18 hodin u kostela a protože byla zima a poprchalo, daly sme si na cestu štamprlku Ferneta, co nám dali pan farář Čekal za vánoční zpívání na mši v kostele. Takže sme pily s požehnáním :-) . Přidaly sa k nám dvě nové Ženušky - obě Milenky a obě dvě učitelky z mateřskej školky - Buřínská a Kudrová. (a obě dvě výborné zpěvačky). Před Gajdíkovým sklepem na Slavíně nás už čekal pan Gajdík a my sme mu pokoledovaly "Došli sme k vám na koledu" a "Kolednice idú", možná že aj neco dalšího, už si to přesně nepamatuju. Potom sa šlo pokoštovat dúle k bečkám. Tam sa moc dobře zpívá. Přejely sme skoro celý repertoár a nabraly do džbánků to, co nám nejvíc chutnalo. Pan Gajdík sa usmíval a naléval. My sme si stihly povykládat, kdo je s kym rodina, co nového v dědině a další moc důležité řeči. Také sa domlúvilo, že by bylo dobré začat psat kroniku. Bohdanka a Dáša si to vzaly na svoje bedra. No a potem už sme vystúpaly po schodech ze šíje navrch a zasedly za stůl. A teď to začao - Jitka měla eště v zásobě vánoční cukrové, dobrých 12 nebo aj 16 druhú, obloženú misu, oškvarky ze zabijačky, chleba ze sádlem aj s cibulú........K temu nám z CDčka vyhrávala muzika, dobře sa nam sedělo, jedlo, pilo a vykládalo. (To nám ide moc dobře).
     Kolem jedenáctej hodiny sa za oknama začali trúsit jakési postavy. Nekeré prošly enom kolem, ale kerési dvě zavítali aj za nama a myslím, že to byl Hýselák a Suža.
    A před púlnocú sme sa v poklidu rozešli dom a uléhlay s dobrým pocitem započatého nového roka 2013.

    TEN VÁNOČNÍ ČAS.......

     Přípravy na Vánoce začaly hned v říjnu po hodech. Místo lidovek za ozývaly na zkúškách koledy a ženské přemýšlaly, co si kerá na ty svátky obleče.

    A daly sme si záležat velice. Bohdanka si pořídila novú sametovú sukňu aj s kacabajú, děvcčice Součkovy sa zas vydaly nakupovat turečáky a nejaký ten somet nebo plyš, Radka si na poslední chvílu došívala čipky k obojku, enomže ju skolila nemoc, tož sme tú parádu nakonec nemohly vidět.
Nekeré písničky sme oprášily z loňska, nekeré přidaly nové. A že teda budeme zpívat na svátek Sv. Štěpána, kdy byla příležitosť koledovat (po šesti rokách sa obnovila tradice Živého Betléma).
 Zima nám byla od noh veliká, že nekeré prozíravé ženy došly až na plac a netrmácaly sa průvodem. Ale my, co sme sa zahřívaly aj zevnitřku, sme si to poctivě užily od samého začátku. Nastrójené sme sa vydaly průvodem k Betlému. Jana s její mamkú (Rybkú) pouvazovaly všeckým šátky a šlo sa.Ve předu jely třé králé na koňách, za nima cupitala drobotina, potom ti starší, potom ti najpěknější (Ženušky) a chlapé s muzikantama a ke konci šli dobově oblečení ratiškovijáci.

zleva: Marcela Kotásková, Jitka Gajdíková, Věruška Součková, Věrka Součková, Ludmila Blahová, Dana Mokrá, Jana Koplíková, Laďislava Kotásková, Irena Haramiová, Bohdana Kotásková, Dagmar Gajdíková, Zuzana Kordulová
     U Betléma ve farní zahradě nás přivítali pan Farář Čekal a začal program. Všecky přítomné soubory pokoledovaly živému Ježíškovi, jeho matičce Marii s pěstounem Josefem. Kdo chtěl dostal čaj nebo hrneček svařeného vína a mohl sa podívat do ohrad na živé ovečky, kozu a aj divoké prasátka.
Během hodinky sa to všecko odehrálo a pomaličku rozcházalo dom.

Nepoznám, kdo je kdo, jen Bohdanka, já a Zuzka máme tmavé punčocháče :-)
     Nezpívalo sa nám dobře. Zababúlané v šátkách sme sa moc neslyšely, tož nám aj nejaká tá nota nestačila ladit. A protože sme si daly tolik práce ze zkúšáním a eště aj přemlúvily chlapú, tož sme sa dohodly, že si napravíme reputaci v nedělu 30.12.2012 na hrubej mši svatej a zazpíváme znova.
Na zkúšce nám to šlo dobře. To sme stáli aj s chlapama dúle před obětním stolem a zvuk sa krásně nésl po klenbách po celém kostele.  Enomže při mši sme zpívali z kúru. Cimbál byl málo slyšet za varhanama a  my sme stáli po dvoch stranách,už to nebylo ono.


     Tož tak, máme co napravovat příští rok.
Nejaké video z kostela je nahrané, ale byťte shovívaví.

http://youtu.be/dopqaQoDVkI
http://youtu.be/Cg6wBSGSqsQ

http://youtu.be/Cyd2xcfS3WU