KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK 2018


 
Také letos sa Ženušky přidaly ke skupinkám koledníků místních

 folklorních aj nefolklorních seskupení: 

CM Malena, Pacholíčci, Zpěváčci a Scholička, 

aby oslavily narození Krista Pána a u jesliček mu zazpívaly.A tak, jak už je to zvykem, přidala sa k nám aj najmladší kolednica, 

Klárka Tomečková. 

Mosím řéct, že sme vyzkúšaly akustiku na druhém schodku 

v presbytáři kostla a zostály sme tam zpívat, protože od táď sa naše

 hlase krásně rozléhaly přes klenby po celém kostele. 

Zpívalo sa nám dobře. Na poslední společnú koledu sa přidali 

aj lidé v kostele, kerý byl zaplněný snáď do posledního místečka.


Enom, kdyby sa příští rok přidali eště aj další koledníci a kolednice,

aby sa tá dobrá novina radostně rozšířila do

srdcí všeckých ratiškovských spolků vespolek!


Video: "Stála Panenka Maria": https://youtu.be/gDqiXt6nBYk    

NAROZENINY - Tonik

     
 Je sobota, 15. 12. 2018, včéra sme byly v Rohatci a dnes šup, zpíváme na narozenínách Tonikovi, manželovi od našej 
Ženušky Laďky.   
    
      Kolem čtvrtej hodiny už je na Spolkovém domě živo, scházajú sa chlapé, Ženušky, členové velikej Kotáskovy rodiny a oslavencovi kamarádi.


    Protože Tonik je muzikant, má rád přírodu, táboráky a písničky při kytaře, dáváme mu dárkem vzpomínky na mladá léta ve skautu. Nastupujeme za pochodu u písničky "Šli skautící údolím......", na kytaru hraje Milenka Buřínská a my šlapeme do rytmu až na pódium. 
Tam rozbalíme tábor, Lidka aj spacák, rozděláme oheň (plameně sú z papíru, abysme to tu nepodpálily) a zpíváme si "Červená se line záře.." Opékáme si špekáčky, ty sú opravdové. Na další písničku už ale nestačíme, proto nás doprovázajú další muzikanti a voláme aj teho nejpovolanějšího - Tonika. Bere kytaru a už notujeme "Stály baby u vesnice". A už je náš! Bereme ho do party!

ROHATEC
     V pátek odpoledňa 14. 12. 2018 sme zajely zazpívat vedle,  kúsek za koleje, do městečka Rohatca. 
Pozvla nás paní Homolová, předsedkyně Spolku pro zdravotně postižené občany v Rohatci.     Zazpívaly sme sadu folklorních písniček, přidaly sme aj scénku s Jozéfkem a potom sme předvédly starodávný adventní zvyk, kerý sa už aj z Ratiškovic pomály začíná vytrácat.  Je to nosení Panny Marie na nocleh. Při tem psaní mňe ide myšlenka, že by bylo dobré příští rok nosit Pannu Mariu aj do rodin do domů, né enom na pódium, jako ukázku folklorní tradice. Aby sa ty naše zvyky udržaly živé, opravdové a né v jevištním provedení. Snáď sa nám to příští rok podaří. 

      Po vystoupení sme si poslechly proslov místního pana starosty Jarmila Adamce. Zaujal nás krásnýma slovama, básničkú a milým přístupem ke všeckým kolem, tož sme sa sním aj daly vyfotografovat na památku.

 
 Potom Bohďu napadlo, že sa zajdeme podívat do místní kavárny. Po chvilce přemýšlání a váhání, esli ano nebo né, sme tam vyrazily. 
     Paní majitelka Vanda byla velice překvapená , když sme sa tam objevily v krojách.  Pozvala nás na aperitiv a ukázala nám kavárnu aj vinárnu. 
     Za to sme jí zazpívaly slovácké písničky aj koledy, rozlúčily sa 
a nasedly do hasičského mikrobusu. Přejely sme koleje a byly sme doma.
     Bylo to pěkné páteční odpoledňa. Hřál nás z teho dobrý pocit a možná aj tá štamprla z kavárny a eště rúža v ruce, kerú sme si odvážaly na památku z vystúpení. STODVACÁTINY


     Další oslava v sobotu 24. 11. 2018 na Orlovni 
Věrky a Emila Součkových. 

A námět na scénku sa přímo nabízal, protože Věrka je paní učitelkú v mateřskej školce - takže děcka ze školky.

A po předvedení dárku pro oslavencú si děvčata hodily jedno selfíčko. A všecky sa na to vymalovaly stejnú rtěnkú od Šárky :-)
Pozor, nachystat sa, vyletí ptáček!