POZVÁNKA

Chystáme sa povinšovat chlapom k jejich bohulibej činnosti, kerú nás těšijú už 20 rokú.