POUŤ K SV. CYRILU A METODĚJOVI U LILIOVÉHO KŘÍŽE NA NÁKLE


"Na Cyrilka", jak sa u nás říká svátku Svatých Cyrila a Metoděje, ideme tradičně zazpívat na Náko k liliovému kříži. Aj přes úmorné horko sme sa oblékly do krojú a schovávaly sme sa do stínu pod ořechem a ve stanu.


 Nakonec nás v turkyni vyfotil Ríša, tož néni divu, že já su skovaná za kláskem :-)


PAVLOVI PADESÁTINY

.....sjíž´dajú sa "zebry"....

sjížďáme sa

V sobotu 4. 7. 2015 sa naše kroky ubíraly na Slavín. Zešly sme sa už před třetí hodinú před Koplíkovým sklepem a po malej zkúšce už sme mohly jít vinšovat oslavencovi Pavlovi k jeho jubileu. 


Nesměla chybět pěsnička složená přímo na tělo: Už ti néní, Pavle, dvacet let....(kolektiv autorek Radka a spol.)

https://youtu.be/CHFnPLIzKOE 


 Dostaly sme svíčkovú a na rautu jídlo, co gdo chtěl. Pilo sa víno, pivo, voda aj gořalka a svédlo sa to na veliké horko, keré opravdu bylo úmorné.
 


Do tanca hrála CM Libora Supa. Přezpívaly a odtancovaly sa horňácké, vrtěné, skočné, karičky, verbuňky a aj na rozkazovačky došlo. .......archiv....


Po pulnoci muzikanti začali balit inštrumenty, tož sme sa nekeří pomáli začali rozcházat pěšky nebo rozjížďat na kolách k dědině. 

Eště aj chlapé vinšovali :
https://youtu.be/ERY7XGr1wEE 


ZA HUMNY - Brno, Palác šlechtičen

Je čtvrtek 2. 7. 2015. Vyjížďáme smětem k Brnu eště aj s CM Náklo a Mužským pěveckým sborem. Je poznat, že je všední deň a nekeří moseli zostát v práci, je nás akorát tak na malý mikrobus. 
Už cestú na Brno sa rozcinkaly sedmičky bílého, červeného a aj růžového vína, důležité pro dobré naladění hlasú a nálady.
Protože nás tlačil čas a aby sme sa nezdržovaly dlúhým přeslékáním, jely sme polooblečené - civilo krojově. Po příjezdu na místo chlapé a muzika hráli a zpívali, my sme sa zatim nastrójily do všedních krojů, abysme mohly předvést naše ratiškovské pěsničky a tance.

Celá akce sa menovalal ZA HUMNY. Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně prezentoval regiony, města a obce Moravy. A Ratiškovice zahajovaly túto výstavu.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155701412955262.1073741898.463502995261&type=3

....skoro jak pod májú....
           Během pauze sme sa vydaly s Ženuškama  na procházku po Náměstí Svobody. Oblečené v krojách sme poutaly pozornost kolemjdocích a v krojovej anonymitě sme si dovolily věci, keré by nás normáleně ani nenapadly. Možná to bylo aj tým horkem a žízňú, že sme zavrtěly kolečko kolem obelisku známých hodin a zašly sme si do KFC, kde sme jako bonus přidaly pár pěkných pěsniček. 

Vybíráme si v KFC

         

       

 

 

 

 

 

Rozlévalo sa aj kolem sedícím chardonnay cestú po tem Svoboďáku, no bylo nám dobře?

...zkúšáme akustiku na schodišti....


 

 

     Dom sa vyjelo kolem devátej večerní hodiny. Jediná nevýhoda byla, že cestú dom už nebylo co pit, tož sa moselo zpívat nasucho. Nekeří sa po příjezdu dom nemohli rozlúčit a doprovázali sa přes celú dědinu až do rána.