KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE...


foto: S Haramivoá
Zešel sa rok s rokem a je tady zas svátek Svatého Štěpána.
Po službě s Ženuškama zatím nechodíme, třeba narok, ale tradičně koledujeme u jesliček v kostele. 
  Letos sme oprášily dvě loňské písničky a přidaly známú koledu Byla cesta, byla ušlapaná.

Velký dík posílám Sabině Haramiové za fotky: http://sabina15.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_2013/

Video si rozkliknite z odkazu:http://youtu.be/Vl9JKBS5ufY

Eště sa patří poděkovat aj Ríšovi za doprovod na cimbál, ale to udělam sama s radosťú za vás všecky :-)
 Vinšuju všeckým požehnané svátky vánoční, Krista Pána narození, čeho sme si od něho vyžádali, předně zdraví, štěstí, Boží požehnání a po smrti  - šup do nebe!
Pochválen buď Ježíš Kristus.

A zasej slavíme

     Dostáváme sa do věku, kdy sa každému pěknému kulatému výročí  mosí důstojně vzdat hold. A řada teď došla na Bohdanku.
     O jejích narozeninách sme vědely už dávno dopředu, aj pozvánky byly rozdané zavčasu. Ale v předvánočním kolotoči pečení, uklízání, nakupování a nacvičování koled a zpěvú na púlnoční mšu svatú sa jaksi špatně hledal čas na vymýšlání narozeninového překvapení. A navíc, jak to udělat, aby o tem Bohdanka nevěděla, když chodí pravidelně na zkúšky?
     Nakonec sme sa zešly jeden večer ve čtvrtek. Nápady byly všelijaké: dojedeme na kolách (|Bohďa je vášnivá cyklistka), pujdem za rockerky (má ráda aj tvrdú muziku), ...........až Laďka vytahla papír s popsanýma řádkama pohádky o Zlatovlásce - Rusovlásce. Nápad sa ujal. Lidka to narychlo zepsala, přidaly sme k temu nejaké písničky a rozdělily si hlavní role: Jana (Rybka) - zlatá rybka, Radka - ovčí babička, Zuzka  - udatný princ, zbytek - křoví.
     V sobotu, ten deň, co sa slavilo, sme znova došly na kino (našu zkušebnu) o dvě hodiny dopředu, že temu dáme konečnú podobu. Kostýmy si holky připravily opravdu poctivě. Za hodinu a púl už bylo všecko nachystané aj s trefnú básničkú, co donésla Marcelka. Na posilu došly eště zpěvačky, s kerýma Bohdanka zpívá na obci.
     Na orlovňu sme došly akorát na čas. Zatím sme sa trochu rozezpívaly dúle pod schodama, než sa zešla celá partyja gratulantú z rodiny, kamarádky a kamarádi. 
     Po našem malém překvapení sme jedly, pily, zpívaly aj tancovaly. Bylo nám dobře a snáď sme udělaly radost né enom Bohdance, ale aj všeckým kolem.
     Chlapé z mužského sboru také došly popřát, dyť manžel oslavenkyně s něma zpívá, tož aj překvapení mosí byt.
     Zasej přidávám pár fotek a video, keré natočila Kristýnka Šťastná. Díky jí za to.

Zkúška na kině:

Jana Rybka - zlatá rybka
Radka - ovčí babičkarybka, princ (Zuzka) a babička

......křoví.....
oslavenkyňa
    
A video z příprav:


Video - 3D přání:  http://youtu.be/Vdjg7wOdGFk

A tatko přáli chlapé: http://youtu.be/iJQ0PbzE-RM
    


Připavujem sa na Vánoce


     Protože je teď takové období klidu (eště věčí bude v adventu), chystáme zatim zpívání na Vánoce.
Od hodú už sa pomály upravovaly noty do dobře zpívatelnej tóniny a začalo sa na dělěných zkúškách - chlapé zvlášť a ženské zvlášť - aby sa teho víc stihlo (vypit a j nacvičit).
 

  Od minulej zkúšky sa oba dva tábory spojily a začínáme zpívat a nacvičovat společně. Zatim na kině, až to bude lepší, zajdeme do kostela. Už teď nekeré máme strach, že sa na ten kúr nevlezeme.  Ale díky globálnímu oteplování nebývá na Vánoce až taková zima, nebudeme sa navlékat do kožuchú, tak tým aspoň pár centimetrú místa ušetříme. Snáď to všecko dopadne dobře.
 
 Zvuk přidam příště, až nám to bude lepší ladit :-)

Na druhej zkúšce sme byli posilnění o začínajících zpěvákú. Je vidět, že co sa v mládí naučíš, ve stáří, jak gdyž najdeš.
Kluci Tomečkovi sú od malička vedení k lásce k folklóru se vším všudy - ženy, víno, zpěv :-)
.....ženy....


.........zpěv.....


......víno.....


Oslava u Jarka Kotáska

Náš dobrý kamarád, vynikající tanečník a zpěvák Jarek v září slavil narozeniny.

 

S Ženuškama sme mu nachystaly dárek, kerý sme dlúho vymýšlaly a příprava vypadala asi takto:

.......chystáme koňa.......


.....připevnit hlavu.....

.....uhasit žízeň......
.....vysvětlit, co a jak bude......


..... vyrobit jednu tanečnicu.....


......a "sulku" za koňa......

.....omašlit.....

.....vyzkúšat, jak to pojede......

.....a koho to uveze.....

.....doladit detaile.....
.....A JEDÉÉÉÉÉÉM DO VACEK!

    

Vinobraní ve Vacenovicích

 

Dnes odpoledňa v 14:45 vyjel hasičský mikrobus s Ženuškama do Vacenovic. Nebyly sme sice všecky, chyběly nám naše dobré zpěvačky, ale aj tak, posuďte sami:

http://youtu.be/C2eD4-23-iE
Laďka s klobáskem


Dostaly sme klobásek s hořčicú nebo kečupem, pivo, limo nebo burčák, co kdo chtěl a sotva sme pojedly, už sme aj s masnýma hubama a kúskama masa za zubama odzpívaly závěrečné společné písničky. Mezi tým eště Jana stihla od Vaška Koplíka zjistit, jak vypadá na ratiškovskej hasičárně Výstava hub.  "Dobré je to, to stihnem", řekla a už sme seděly v autobusu, kerý Jenda Kordula kočíroval zpátky k domovu. Po cestě sme nacvičily pár písniček a překvapeným hubařom zazpívaly "Išel kmotr s kmotřičkú na huby....."
Ve veselej náladě sme sa rozešly k domovu.
.