KROJOVÝ PLES
 Po velice dlúhej odmlce sme sa v novém roku zešly na zkúšce a vybraly písničky, protože nás čekal tradiční krojový ples.

Nakonec sme sa rozhodly pro baladu  "Sadilo dívča laliju" a žertovnú "Ráda piju, ráda jim".

A už je tady sobota večer, 23. leden 2016 a do tělocvičny sa scházajú krojovaní z celej dědiny. Už po osmašedesáté je parket nachystaný, tělocvična (příští rok snáď už bude kulturní centrum) vyzdobená a muzikanti naladění.  
          Letos dojeli, jako hosté, chlapé z Vacenovic a předvédli fašaňkový tanec "pod šable". 
My, Ženušky, sme zazpívaly dvě pěsničky na začátek místo předtančení. 

http://www.ratiskovice.com/fotografie/2016-1/krojovy-ples-2312016-foto-k-stastna/ 

K tanci hráli Vracovjáci a CM Javor. 
     
     Vytancované, vyzpívané, nekeré s výhrama z tombole sme sa mohly nad ránem spokojeno rozejít dom. Pod nohama nám k temu křupkal snih, kerý pod světlama pouličních lamp jiskrno zářil na cestu.  

http://www.ratiskovice.com/fotografie/2016-1/krojovy-ples-2312016-foto-s-kotasek/