ADVENT

     V nedělu 30. listopadu začala adventní doba, doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

     U našeho Obecního úřadu sa o pátej hodině navečer slavnostně rozsvítil vánoční stormeček. Došly sme zazpívat dvě písničky, keré sa nám zdály byt svojim obsahem vhodné k temuto období a eště sme aj ochutnaly výborné oplatky a punč.


Děkuju panu  J. Hanákovi za fotky.