ZPÍVÁME OSLAVENKYNI

 

     Paní Marie Kotásková oslavila tento týden 90 let. Je to babička jednej našej Ženušky, Dity, tak sme jí šly zazpívat. Místo úterní zkúšky sme sa zešly před Kotáskovým a za zpěvu mariánskej

písničky "Kde v údolí" sme věšly ke Kotáskom na dvúr. Překvapení, keré pro oslavenkyňu vymyslely Bohdanka a Dita, bylo sice předem vyzrazené, ale aj tak sme udělaly babičce Kotáskové radost. Ze slzama v očách a v ruce s kapesníčkem sa přidala zpěvem k nám. Eště si s nama zazpívala aj "Zahučaly hory, zahučaly lesy, kam ste sa poděly moje mladé časy...", písničku, kerú si vybrala na přání.

     Povinšovaly sme jí, připily si nazdraví, chvílu sme poseděly,

pokoštovaly zákusky a víno a zazpívaly si aj další písničky, keré nám zrovna donésly myšlenky do hlavy. A když už sa začalo stmívat, rozlúčily sme sa a eště na ulici sme zanotovaly "V dobrém zme sa zešli" a "S Pánem Bohem idem od vás". Potom už sme sa rozešly dom.

https://photos.app.goo.gl/Ce1wb9KZJujkVpeu9 

 

"KOPA SENA, KOPA SENA, KOPA SENA, UŽ JE TÁ NEVĚSTA ZAČEPENÁ"

 

     Je pátek 21. srpna 2020. Další svaďba, na kerej budeme čepit nevěstu. Tento měsíc je svaďbama přímo nabitý. Mosely sme aj čepení odříkat, protože sme sa rozjely vydechnút si a odpočinút na dovolené. A bohužel, nekeré z nás zaskočily aj nepříjemné situace - zvrtlá noha, bolavé kolena, ......

     Ale v pátek před půl osmú hodinú sa nás sedm Ženušek přeca enom zešlo. Pravda, trochu sme mosely obměnit sestavu v druhém hlasu, ale protože nám znovu pomohly dvě děvčata z Doliny, dopadlo to dobře. (Díky, Lenko a Dášo!) Paní Rybová nám eště uvázala šátky a už možeme vyrazit.

     Nasedáme do hasičského mikrobusu (je takové horko, že nám pot teče všeckýma cestičkamam po těle a ani dvě otevříté okénka v busu nepomáhajú) a vyjížďáme směr vinné sklepy Kostelec.

     Lenka a Dáša už  sú na svaďbě, takže sa mosijú přesléct. Kufry s krojama jim vezeme, pomáháme se strójením a do teho eště oblékáme Žida - paní Kratochvílovú a falešnú nevěstu - Jendu K.
 
      Na začátek zpíváme mariánskú písničku "Kde v údolí", potom svícovú "Dolina, dolina". Čepení začínáme "Sedajte, drúžky, za stoly". Potom Jana a Laďka zdělávajú nevěstě věneček a nasazujú čepec. Zpíváme ratiškovské písničky "Fúká větr po dolině" a "S Pánem Bohem, kamarádky". Takové ty bečací písničky, kdy je nevěsta skovaná za plachtú, aby nikdo nerušil intimní záležitosti, keré sa týkajú enom ženských věcí. Písnička "Kopa sena" sa nese už na veselú notu, plachta, kerá nevěstu zakrývala, sa poskládá, ženich nese víno, polúbne nevěstu a v tem tam dojde kupec - Žid.
Chce kúpit jalovičku......a ženich nechce prodat......a dál už to všecí známe, jak to dopadne :-) Flaešná nevěsta, Jenda, skočí židovi na záda místo mladej jalovičky a ženich s nevěstú tancujú sólo. Hraje cimbálová muzika, zpíváme "Vdávala maměnka" a potom už tancujeme všecí.
 
     Před odjezdem eště chvilku zostáváme, povykládáme si se známýma, zkontrolujeme, jak to v tem kosteleckém areálu a ve sklepě u Krýsú vypadá a chystáme sa dom. Nevěsta nás zve na občerstvení, ale v takém horku sa nám na jídlo ani nechce myslet. Dáme si pohárek vody a vína, dostaneme koláčky a jedem dom.  
     Přidávám aj nejaké fotky:

 

"MAMIČKO, OŽENÍM SA"

   
  V sobotu sme začepily nevěstu Aničku. Brala si Tadeáše, staršího syna od našej vedoucí Ženušek, Jany. Došl
y si s nama zazpívat aj dvě děvčata z bývalého krůžku Dolina, do kterého chodil aj Tadeáš. Tož nám to tak pěkně zapadá do sebe. Folklor sa nese napříč rodinama a generacema, tak, jak to má byt. 
         Sešly sme sa před osmú hodinú navečer. Aj tak bylo eště venku horko. Schladily sme sa štamprlú a pohárkem vína.   
    
     Po vázání šátků bylo třeba sa rozezpívat. Venku před Spolkovým domem už byl chládek, tak sme si rychle přezpívaly repertoár a hurá na to čepení!


      Nevěstu sme začepily, pomohly sme ženichovi prodat "jalovičku" potulnému kupcovi - židovi a nechály sme zahrát novomanželom sólo. Svatební mamička nás ale nechtěla nechát enom tak odejít. Pohostila nás eště aj se svatebním tatíčkem dobrým jídlem a pitím. Moc dobře sa o nás starali.