HROZNOVÁ LHOTA 16. 8. 2014

FOLKLORNÍ ODPOLEDNE


    Týdeň od vystoupení v Miloticách utékl jak voda v Hadačovém járku a my sme sa vydaly v sobotu odpoledňa do Hroznovej Lhoty.

     Sraz byl neco málo po druhej hodině u kina. Hrable, vidle, koše a popelky na trávu sme braly s sebú, enom ty děcka už sme nechály doma, protože sme nevěděly, kdy sa nám bude chtět jet dom.

     Jelo nás enom 9 (Radka jela sólo autem), tož sme sa pěkně vlézly Jendovi do hasičského voza. Naložily sme mu tam všecky rekvizity a jelo sa.

     Na místo sme dorazily s velkým předstihem, eště asi samotní organizátoři tam nebyli. Rozezpívaly sme sa v šatně - asi obřadní síň místního Obecního úřadu, kde sa momentálně malovaly stěny a všady to voňalo čerstvú výmalbú.
    Věnovala sa nám paní Vaverková, za což jí moc děkujeme, aj za ty dvě cédéčka, keré sme od ní dostaly na památku.

     O štyrech hodinách začal program Folklorního odpoledne. Mimo chlapú z Hroznovej Lhoty tam zpívali eště aj z Vlčnova,  Kozojídek a Kněžduba. Kromě místních ženských z Lipiny sme tam byly jediný ženský sboreček.
 
     Zpívalo sa nám jaksi divně. Jak sme sa soustředily, zaponměly sme aj nakonci tú posečenú a rozházanú jatelinu pohrabat a naskládat do koša. Odejít sme chtěly z pódia dúle po schodech, ale aj na to sme zapomněly a odešly nejkratší cestú přímo.      Věrka sa nadechovala a zpívala s takovú vervú, že jí uletěl aj knoflík na kordulce. Ale je to šikovná děvčica. Když potom šla ze srpem jako kosit jatelinu, tož ten knoflík našla a skovala si ho do ruky, aby si ho mohla doma zasej přišit.
    Po skončení sme poseděly, popily, pozpívaly si a aj trochu zatancovaly. Bylo nám tam dobře, ženské aj chlapé sa nám pěkně věnovali. Dostali sme klobásek a Radka s Bohďú okoštovaly od jakéhosi šohaja pálivú papriku. Na fotce je vidět, jak jim chutnala.

     Odjížďaly sme kolem sedmej hodiny. Cestú dom sme vzaly z rohateckej Kolonky eště aj dvoch ratiškovských stopařú, keří sa divili, co to jede za osazenstvo v hasičském mikrobusu.

Video néni a fotky přidám, jak mě jich pošlú ostatní děvčata. 
Tady sú:

FESTIVAL MILOTICE 2014

 

    Tak sme sa vydaly letos zasej po roku do Milotic.

     Do pátečního programu sa nám výborně hodily Trávnice.

    Přidaly sme pár rekvizit - hrabě opříté v jedném rožku a do druhého rožka sme posadily naše děcka - Adámka a Lukáška Tomečkových a Amálku, Alžbětku a Šimonka Mokrých. Aby teho nebylo málo, tož eště aj jedno miminko do kolébača.

    Děkuju za nekeré fotky Sabince Haramiové, vidoe si dovoluju odkázat na Tondu Vrbu. video:
http://youtu.be/rSYmVPJObuU?list=UU38K3BgCJn-2CC1oXkCBYbQ