KLENOTNICE - FESTIVAL KYJOVSKÉHO DOLŃÁCKA   Po dvoch rokách sa chystal  milocký festival a nám sa ozval Josef Varmuža, autor pořadu Klenotnica,  že by nás rád zařadil do programu. A protože sú prázdniny a doba dovolených, slíbilo svoju účast 10 Ženušek. Že nás ale nakonec bude enom 8, mosely sme sa pomíchat mezi prvním a druhým hlasem.
     Program sme vymýšlaly a nekolikrát měnily, takže na samotné vypilování nám zostály dvě zkúšky včetně generálky s bubeníkem Peťú a cimbalistú Ríšú.
     Sobota navečer, horko jak v peci, jedeme hasičksým mikrobusem, potíme sa jak v sauně a přemýšláme, esli nás Jenda neveze do tych Milotic nejak dlúho. Ale to proto, že sa jede na Vacenovice (pro Ríšu a Danku, aby nemosely šlapat přes celé Raťky ke Spolkovému domu). 
      Dorazily sme do Milotic k Šidlenám - vítá nás Jožin, dostáváme vstupenky a lístky na občerstvení a paní Rybová začíná svoje mistrovské umění ve vázání zamotávek. Nastrójily sme sa do štofek, delinek a květovic, parádu nám udělaly fěrtúšky a etamínové rukávce a zamotávky.
     Klenotnica začíná, my ideme na řadu až jako 27.  tož máme dosť času a sledujeme ostatní učinkující, jak jim to zpívá a tancuje.
     A už je to tady, Ríša hraje na cimbál, nastupujeme, Peťa bubnuje na "rachťák" - virbl - jak u odvodu a my začínáme zpívat baladu "Když janko do vojny šél". Bohdanka si tam střihla pěkné sólečka, Peťa odbubnoval konec a začínáme druhú písničku "Vrať ně, milý". Všecko sa nám to má vejít do 4 - 5 minutek,  a to sa nám také podařilo, protože sme mosely vypustit první lyrickú písničku "Stalo sa Mařence". To nás dost mrzalo, hlavně proto, že většina ostatních učinkujících časový prostor neřešila, přetahovala a tým pádem sa program protahl na dvě hodiny.
     Nekeré děvčata po vystoupení odjížďajú dom, nekeré ostávajú a sledujú další krásný program "Prostá krása" a potom eště "Nokturno".
       Škoda, že z Klenotnice nemáme kvalitní videozáznam, tak sem dávám enom odkaz na tento amatérský.
 https://photos.app.goo.gl/wxx5NNuby1znkADu5
     Myslím, že sa nám všeckým děvčatom zpívalo dobře a aj sa nám to povédlo. Byl to pro nás velký zážitek, zpívat v Klenotnici v havním pořadu. 
Přidávám nové fotky od profesionála:


FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI     V sobotu 30. 6. 2018 sme jely do Ostožské Nové Vsi na Lázeňské zpívání. Protože nás jelo enom 8, vzala Veronika aj céru Klárku, abysme zaplnily při vystoupení celé pódium a snížily věkový průměr.
    Vyjely sme před třetí hodinú odpoledňa a do lázní sme dojely tak, tak. Program už sa začal. Naštěstí sme vystupovaly až jako předposlední, tož sme si eště nechály uvázat šátky a mezitým sme poslúchaly ostatní sbory, jak jim to zpívá. 
    Když sme sa dostaly na řadu, přezpívaly sme nazkúšané písničky a přidaly sme eště tři další písničky , protože sa nám zdálo, že ostatní sbory zpívaly dél.  Mosim, řéct, že sa nám to podařilo. Že sme si udržaly tóninu a nesjely ani o tón níž. Dobře sme sa slyšely díky ozvučení, dobrej aparatúře a zvukařovi.
     Po vystoupení sme šly na večeřu - řízek s bramborovým salátem. Potom sme sa vrátily eště na chvílu do areálu, abysme si zazpívaly enom tak s ostatníma vespolek, daly si kafé a po závěrečném lúčení sa vydaly k autobusu na cestu dom. V lázňách sa nám líbilo, obdivovaly sme park a nádherné kvetoucí hortenzie. Dom sme dorazily kolem půl osmej navečer. 
Na přivítanú....Klárka


....na cestě k autobusu.....