VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

 Toto je příprava na velkú akci v Bratislavě. Fotky ze zkúšek by mohly mlúvit za všecko. 
Vymýšláme, domlúváme, kdo s kým, kdy a jak a co. A proč? Protože už sa nám to blíží a v pátek odpoledňa vyrážáme do Bratislavy, abysme sa tam przentovaly ve Večeru autentického folklóru. 

Společnýma silama dáváme dokopy program. Ženušky (keré možú), Robečky ze Séčky (keré možú), pět párú z Doliny, Cimbálová muzika (namíchaná), mužský sobr nemože, je odjetý v Plzni, tož bereme vycpaného hadrového Jozéfka :-) Naštěstí nás jede podpořit aj naša paní starostka Anička. Bereme ju do party a zapojujeme do programu. Říkala, že vezne gořalku na cestu, bude jí třeba.

Při čtvrteční generálce už pracuje nervozita. Doliňákom vypomáhá přespolní tanečník, kerý zaskakuje za maroda Ondru. Ženušky zjišťujú, že sa jim pletú slova v koledách. Jak toto enom dopadne?


 
 
A je tu pátek. Je nás plný celý autobus a vyrážáme okolo půl čtvrtej hodiny odpoledňa. Cestú dolaďujeme eště nejaké detaily - slova v písničkách, tóniny a podobné důležité věci. 
V Bratislavě sme za dobrú púldruhú hodinu. O šesti večer už sa pomály oblékáme do krojú a o sedmi začíná náš dojhodinový maratón.  Začíná program. Ženušky sme oprášily pásmo Sudiček a druhé s Jozéfkem, přezpívaly sme adventní písničky, zazpívaly svícu a aj začepily nevěstu. Přidaly sme novinku - Nosení Panenky Marie na nocleh a stihly sme předvést hodový průvod a vánoční koledu.Dvě hodiny uběhly jak voda v Hadačáku.

Potom byla večeřa při kerej šikovní krojovaní roznášali taléřky s jídlem (vepřo, knedlo, zelo). Během teho eště moseli Doliňáci prodat lístky na tombolu a zatancovat při besedě u cimbálu, kerú obstarala ratiškovská cimbálová muzika. 
Únava je znát a nejlepší je lehnút si do měkkého.
Po půlnoci už sa hrneme s kuframa a rekvizitama zpátky k našemu autobusu a vyrážáme k domovu. Cestú sa mně v polospánku míhajú myšlenky, že nakonec sa nám to vystúpení přeca enom povédlo, Daly sme do teho všecku energiu a snahu, co sme v sobě našly. Při zpívání sme sa aj dobře slyšely díky akustice a šikovnému zvukařovi. Všeckým proto patří velký dík. Kdo tam byl, ten ví proč a za co.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.